Histocenter Co,.Ltd (Thailand)- ตัวแทนจำหน่าย กล้องจุลทรรศน์ Leica ประเทศไทย - Distributor of Leica Microsystem Thailand
About us

เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมของบริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอเทคโนโลยีสำหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และกลุ่มการแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านงานวิจัย งานวินิจฉัย และกลุ่มงานทางอุตสาหกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยธุรกิจหลักของบริษัทจะเกี่ยวกับ งานทางด้านกล้องจุลทรรศน์ครบวงจรรวมทั้งอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอลและโปรแกรมประมวลผลภ าพ เครื่องมืองานเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน วัสดุสิ้นเปลืองเช่น น้ำยาและสารเคมี สำหรับงานทางการแพทย์ และเครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์ต่างๆ


ฐานลูกค้าหลักของบริษัท ครอบคลุมทั้งในส่วนภาครัฐ และเอกชน ซึ่งรวมถึง สถานพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ สถาบันวิจัย ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง งานบริการทางด้านสัตวแพทย์ โรงเรียน วิทยาลัย หน่วยงานราชการ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศไทยฝ่ายขายของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ นอกเหนือจากการขาย โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อค้นหาและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากการประเมินความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพแล้ว เรายังให้ความสำคัญแก่การจัดการทางด้านลูกค้าสัมพันธ์เพื่อมุ่งเน้นงานบริการหลังการขาย และเรายังมีการจัดสัมมนาและงานประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้หัวข้อต่างๆ เพื่อขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการ

สำหรับงานบริการแล้ว เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายสินค้าอย่างเดียวเท่านั่น แต่เรายังให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าทางด้านงานบริการ ได้แก่การซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยอะไหล่แท้จากผู้ผลิต การรับประกันสินค้า และการซ่อมบำรุง มากไปกว่านั้นเราจะไม่มีการเรียกใช้งานบริการจากบริษัทภายนอก เนื่องจากเราเป็นผู้แทนโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ผ่านคนกลาง ฝ่ายซ่อมบำรุงจะมุ่งเน้นความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการบริษัทของเรายังเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงท างด้านงานบริการ เนื่องจากเราไม่เพียงแต่จะสามารถทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เท่านั้น เรายังสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายมากเกินกว่าที่ผู้แทนในอุตสาหกรรมนี้จะสามารถทำได้ ด้วยวิศวกรผู้ชำนาญการที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอและได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยตรง

Costume Image